Norweski system podatkowy: Kluczowe informacje dla początkujących

Polacy coraz częściej wyjeżdżają do Norwegii w celach zarobkowych. Niektórzy decydują się tylko na znalezienie zatrudnienie, podczas gdy inni rozpoczynają własną działalność. W obu przypadkach ważną kwestią pozostają podatki. Norweski system podatkowy nie jest przesadnie skomplikowany, jednak występują w nim pewne istotne niuanse. Nie bez znaczenia pozostają również terminy, o których trzeba pamiętać.

Najważniejsze pojęcia

Norweski podatek dochodowy to Inntektsskatt, który sięga 22% ogólnego dochodu i obejmuje m.in. zyski z zatrudnienia. Dochód osobisty określa się mianem Personinntekt. Jego wartość umożliwia wyliczenie podatku po przekroczeniu progu ogólnego. Uproszczony podatek dla pracowników niebędących rezydentami to z kolei Kildeskatt, a jego stawka 25% obowiązuje do ustalonego limitu. Rozliczenie z norweskim fiskusem odbywa się na podstawie norweskiej karty podatkowej, czyli Skattekort. Jako zestawienie przychodów w danym roku podatkowym służy Skattemelding, które jest wysyłane co roku przez norweskich pracodawców. Zeznanie podatkowe wysyłane przez norweski urząd podatkowy to z kolei Skattemelding. W Norwegii obowiązuje ponadto podatek VAT w standardowej stawce 25%, a także 15% i 12% w przypadku obrotu niektórymi towarami czy sprzedażą wybranych usług.

Progi i stawki podatkowe

W Norwegii podatki składają się z kilku progów, określanych również mianem klas podatkowych. W przypadku dochodu, kwoty sumują się z podstawowym podatkiem dochodowym. Przekroczenie limitu 22% wymaga dopłaty w określonej kwocie. Progi podatkowe w Norwegii są uzależnione od dochodów w NOK. Ich klasyfikacja bazuje nie tylko na stosunku pracy, ale też innych źródłach dochodu – np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Aktualne stawki sięgają 1,7% dla dochodu 190 350 – 267 900 NOK, 4% dla 267 900 – 643 800 NOK, 13,4% dla 643 800 – 969 200 NOK, 16,4% dla 969 200 – 2 mln NOK oraz 17,4% w przypadku dochodu ponad 2 mln NOK. Polscy przedsiębiorcy nie zawsze radzą sobie z prawidłowym określeniem progów podatkowych. Pomoc w rozliczeniach może zaoferować zespół ekspertów Polish Connection, których specjalizacją jest również realizacja kontraktów i obsługa firm w Norwegii.

Ulgi podatkowe w Norwegii

Norweski urząd podatkowy określa finalną kwotę podatku z uwzględnieniem ulgi podatkowej. O jej rodzaju i wysokości zależy przede wszystkim indywidualna sytuacja życiowa podatnika, obejmująca kilka czynników: liczbę i wiek posiadanych dzieci, miejsce pracy i zamieszkania, wykształcenie, prawo do nieruchomości, wysokość posiadanych oszczędności i aktywów czy fakt otrzymywania podarunków i datek. W oszacowaniu potencjalnych ulg podatkowych pomóc może polskie biuro rachunkowe w Norwegii. Warto pamiętać, że nie przysługują one osobom korzystającym z uproszczonego podatku dla nierezydentów, czyli świadczenia PAYE.

Podatki w Norwegii a prowadzenie działalności

Do płacenia podatków w Norwegii zobowiązane są zagraniczne firmy, które prowadzą działalność na jej terenie, zatrudniają przebywających tam pracowników oraz organizują na miejscu regularne spotkania zarządu spółki. Polska podpisała z tym krajem traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z tego względu, prowadzenie działalności biznesowej w obu państwach wiąże się z koniecznością opłacania podatku tylko w jednym z nich. Obowiązek uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy dotyczy firm zarejestrowanych w Norwegii przez osoby prowadzące działalność jednoosobową. Spółki muszą natomiast płacić CIT, czyli Corporate Income Tax. Standardowo wynosi on 22%, a dla spółek z sektora finansowego – 25%.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz