Gdzie uzyskać pomoc w sprawie dofinansowań?

Potrzeby finansowe mogą wzrastać szczególnie wtedy, jeżeli planujemy jakąś większą inwestycję. Może chodzić o zakup bardziej ekologicznego i wydajnego pieca albo wyposażenie nieruchomości w instalację fotowoltaiczną. Dodatkowych funduszy regularnie także będziemy szukać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Gdy brakuje nam pieniędzy, to odruchowo spoglądamy na saldo konta lub zastanawiamy się, czy ktoś ze znajomych mógłby nam udzielić takiego wsparcia. Możemy jednak także liczyć na różne formy dofinansowania z podmiotów budżetowych. Sporą pomoc oferują na przykład fundusze unijne.

Pierwsza pomoc, gdy poszukujesz wsparcia finansowego

Kluczowy dla osób, które szukają wsparcia finansowego i chcą na przykład zidentyfikować swoje działania biznesowe w konkretnym obszarze gospodarczym, będzie podstawowy punkt informacyjny. Najważniejsze jest zorientowanie się, czy na nasz projekt możemy w ogóle otrzymać dotacje. Dużo będzie zależeć od tego, jakie konkretnie potrzeby będzie mieć nasz podmiot gospodarczy. W Polsce dostępne mamy bardzo różne formy dofinansowania. W pierwszej kolejności można się zwrócić do powiatowego albo wojewódzkiego urzędu pracy, jeżeli jesteśmy osobami zarejestrowanymi. To doskonały punkt wyjścia, jeżeli niedawno straciliśmy pracę, ale już mamy jakiś pomysł na biznes i chcemy go przedstawić urzędnikom. Poza tym dostępne są także punkty informacyjne funduszy unijnych. Pewną opcją może być także skontaktowanie się z doradcą bankowym, który może zaproponować pożyczkę albo kredyt na dogodnych warunkach.

Dotacje z urzędu pracy

Osoby, które decydują się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej i są zarejestrowane w urzędzie pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, mogą liczyć na otrzymanie dotacji bezzwrotnych. Pamiętajmy, że jest ona jednorazowa, a kwota, na którą możemy liczyć to maksymalnie 6-krotność określonego przepisami przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawnie wypełniony wniosek, który musi być złożony w powiatowym albo wojewódzkim urzędzie pracy. Wtedy urzędnicy oceniają planowane przedsięwzięcie i ewentualnie wyrażają zgodę.

Wsparcie z funduszy unijnych

Ogromną pomocą może być także wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Taka pomoc dotyczy przedsiębiorstw lub mikrofilm, które chcą rozwijać prowadzoną do tej pory działalność biznesową. Zastosowanie mają tu regionalne i operacyjne programy, bezpośrednio z UE. W ten sposób można liczyć na wsparcie pieniężne na bardzo wielu polach działania biznesowego. Może chodzić na przykład o prace rozwojowe albo badawcze, czy też wdrażanie elektronicznych systemów. Pod uwagę bierze się także rozwiązania ekologiczne, a nawet ekspansję na rynkach zagranicznych. Poza tym bardzo ważne jest także zwracanie uwagi na to, jakie pojawiają się nowe propozycje dofinansowania unijnego. Nie brakuje różnych konkursów takich, chociażby jak Granty na Eurogranty. Te ostatnie szczególnie są dedykowane dla przedsiębiorstw, które planują internacjonalizację w ramach swojej działalności.

 

 

Autor: Bartosz Wójcik

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz