Hierarchia stanowisk w firmie a kultura organizacyjna

Firmowa hierarchia to sposób na ustrukturyzowanie przedsiębiorstwa. Wskazuje zależności pomiędzy zespołami, działami a menedżerami, a także jest odzwierciedleniem kultury organizacyjnej. Jak te dwa pojęcia się przenikają? Jak firmy mogą na nie wpływać? 

Jak powstaje hierarchia?

Potrzeby organizowania pracy w przedsiębiorstwach pojawiają się najczęściej wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych. Wówczas powstają osobne komórki, działy czy zespoły, wyspecjalizowane w konkretnym obszarze. Zazwyczaj tego typu grupom musi przewodzić lider. Jest to osoba nie tylko odpowiedzialna za zarządzanie zespołem, ale także za weryfikację wyników poszczególnych osób czy komunikację z zarządem. Nierzadko również ma wiele do powiedzenia w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników. 

Jednocześnie hierarchia może mieć nieco inną postać, bardziej niebezpośrednią. Nie będzie miała wówczas dużo wspólnego ze stanowiskami, ale faktycznie posiadaną władzą w firmie. Bez względu na to, przez hierarchię rozumie się logiczną mapę zależności pomiędzy poszczególnymi pracownikami, która pomaga w lepszej organizacji pracy, podejmowaniu kluczowych decyzji i osiąganiu celów biznesowych. 

Hierarchia a kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna i hierarchia to zjawiska, które się przenikają. Oznacza to, że w wielu firmach wpływ struktury zatrudnienia na działanie firmy jest ogromny. Co za tym idzie, sztywne podejście do zakresu obowiązków i stanowisk może być przyczyną niekorzystnych, daleko idących zdarzeń. Brak możliwości wyjścia poza typowe ramy funkcjonowania firmy mogą doprowadzić do znaczącego wydłużenia ścieżki podejmowania decyzji. Efektem tego są błędy organizacyjne, złe wybory czy takie, które zapadają za późno, aby mieć realny wpływ na losy firmy. 

Brak elastyczności sprawia, że zatrudnieni są zmuszeni trzymać się procedur i zależności, zamiast wdrażać swoje pomysły od razu. Obniża to nie tylko sprawność przedsiębiorstwa do szybkiej reakcji np. w dobie kryzysu, ale także negatywnie wpływa na samodzielność pracowników. Sztywność hierarchii, która wynika z kultury organizacyjnej, ma również miejsce, gdy władza i odpowiedzialność są skupione w rękach decydentów. Bez względu na to, jak ważne są to osoby, to im większa firma, tym trudniej mówić o rozwoju firmy bez jednoczesnego rozwoju pracowników. 

Przeczytaj także: https://www.impactinternational.com/pl/blog/kultura-organizacyjna-hierarchia-w-firmie 

Jak zmienić kulturę organizacyjną?

W Impact proponujemy programy rozwojowe, które są skupione na kwestiach powiązanych z wpływem hierarchii na funkcjonowanie całej organizacji. W wielu wypadkach okazuje się, iż zmiany powinny dotyczyć wielu aspektów, np. stylów przywództwa, komunikacji, odpowiedzialności czy zaangażowania i motywacji pracowników. Zadaniem programu będzie efektywne wsparcie zmiany, na jakiej zależy organizacji. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że firmy nie mogą trwać w dotychczas sprawdzających się metodach – nadejdzie czas, w którym przestaną przynosić pożądane efekty. Kultura organizacyjna firmy musi mieć w sobie elastyczność i otwartość, w czym mogą pomóc programy rozwojowe Impact. 

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

  • Ważne żeby taka hierarchia została na początku ustalona, bo potem to się można pogubić

Dodaj komentarz