Jak planować długoterminowo?

Planowanie to jeden z budulców dobrze procedowanego schematu działania przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy mamy jednoosobową działalność gospodarczą, czy też funkcjonujemy w ramach dużej międzynarodowej korporacji. Skuteczne zaplanowanie działań biznesowych to podstawa sukcesu. Ważne jednak jest to, aby planować w prawidłowy sposób i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na doraźnych celach. Dawno już specjaliści doszli do wniosku, że tylko i wyłącznie długoterminowe planowanie może zagwarantować większą efektywność. Każdy z nas, kto działa w jakimś przedsiębiorstwie usługowym albo produkcyjnym, nieustannie szuka sposobów na to, aby jeszcze bardziej poprawić skuteczność swojej aktywności biznesowej.

Dobry plan to mniejszy wysiłek

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że dzięki dobremu planowaniu mogłoby zaoszczędzić bardzo dużo energii. Doświadczenia początkujących biznesmenów i osób, które prowadzą samodzielnie firmy, zwykle są takie, że nie mają czasu na nic. Pracujemy 7 dni w tygodniu i czujemy się jak w jakimś kieracie, z którego nie ma ucieczki. Tymczasem właśnie dobry plan może nam zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Można go potem przeznaczyć na inne bardzo ważne działania. Niebagatelne znaczenie odgrywać będzie tu jasno postawiony cel albo różne cele i wyzwania. One stale muszą być punktem odniesienia na horyzoncie naszych działań biznesowych. To właśnie dzięki temu biznes może się rozwijać bardziej intensywnie. Nie zapominajmy też o tym, że podczas nawet zwykłego roboczego planowania, uruchamiać się będzie nasza kreatywność. Pomysły same mogą wpadać do głowy i sami będziemy zaskoczeni tym, jakie idee będzie nam proponować umysł.

Jak w praktyce powinniśmy planować długoterminowe cele?

Jak więc w praktyce powinno wyglądać takie planowanie i co musi być punktem wyjścia? Przede wszystkim nie możemy działać chaotycznie. Plan zresztą polega na tym i to jest jego istotą, że przeciwstawia się chaosowi.

Planowanie pracy to innymi słowy, lepsza organizacja obowiązków zawodowych. W przypadku celów długoterminowych kluczowe będzie:

  • wyznaczenie realnego terminu
  • znaczenie celów, które od nas zależą
  • realne podejście do problemów
  • śledzenie postępów

Jak widzimy, nie są to zagadnienia jakieś bardzo obce i skomplikowane, choć czasami umykają naszej uwagi.

Skuteczne realizowanie planów biznesowych

Szybko się przekonamy, jak bardzo ważne jest trzymanie się takiego dobrze skonstruowanego planu. Jeżeli przecież wyznaczymy sobie realny termin, to potem o wiele łatwiej wywiązać się z zobowiązań wobec kontrahentów oraz klientów. Szybko zobaczymy, jak bardzo to będzie opłacalne. Poza tym racjonalnie wyznaczone cele i realistyczne podejście do realizowanych projektów to w zasadzie od początku do końca pełna kontrola nad postępami pracy. W takiej sytuacji nic w zasadzie nie może nas zaskoczyć.

Mniejsze znaczenie w całym cyklu planowania będzie mieć także wyznaczanie sobie nagród. To bardzo ważny aspekt psychologiczny funkcjonowania biznesowego. Dochodzenie do każdego poszczególnego celu musi być nagrodzone. Nadaje wówczas większy sens każdemu działaniu, co przekłada się na motywację.

 

Autor: Bartosz Wójcik

0 komentarzy

Dodaj komentarz