Rejestracja pomp ciepła w kontekście ochrony środowiska i przepisów Unii Europejskiej

Obecne wyzwania związane z ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, z jakimi mamy do czynienia, wymagają przede wszystkim stosowania efektywnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego technologii.

Jednym z takich rozwiązań jest pompa ciepła, czyli innowacyjne urządzenie oparte na układach chłodniczych. Odpowiednio wykorzystana, odgrywa niezwykle ważną rolę podczas ogrzewania i chłodzenia budynków.

Z drugiej jednak strony ze względu na ich związek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi przepisy regulujące ich użytkowanie mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia zachowania równowagi ekologicznej.

Rejestracja pomp ciepła w kontekście ochrony środowiska i przepisów Unii Europejskiej

Pompy ciepła są częścią układów chłodniczych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Organy Unii Europejskiej, dążąc do niwelowania negatywnego wpływu substancji chłodniczych na środowisko naturalne, wprowadziły dość restrykcyjne przepisy, które mają za zadanie regulować obieg tych substancji.

Kluczowe w tej sytuacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014. Ten akt prawny stanowi kompleksowy zbiór wytycznych dotyczących:

 • wprowadzania,
 • stosowania,
 • kontroli

czynników chłodniczych.

W świetle tych przepisów również pompy ciepła również podlegają tym regulacjom, a korzystający z nich użytkownicy mają obowiązek przestrzegać określonych zasad.

Kiedy rejestracja pompy ciepła jest obowiązkowa?

Warto zastanowić się nad tym, kiedy rejestracja pompy ciepła jest obowiązkowa. Decydujące czynniki w tej kwestii są następujące:

 • rodzaj pompy ciepła (monoblok, split),
 • ilość czynnika chłodniczego (w kg),
 • rodzaj samego czynnika.

Przykładowo, przepisy w zakresie stosowania płynów chłodniczych jasno określają, że w stosunku do urządzeń, jakimi są pompy ciepła typu monoblok, w których czynnik chłodniczy jest trwale zamknięty, stosuje się nieco  łagodniejsze restrykcje w przeciwieństwie do pomp typu split, które charakteryzują się bardziej skomplikowanym układem, tzn. dwiema niezależnymi jednostkami.

Współczynnik GWP dla płynu chłodniczego w pompach ciepła a obowiązek rejestracji – co warto wiedzieć na ten temat?

Kolejny czynnik, który ma znaczenie z punktu widzenia czynności rejestracyjnych, to ilość i rodzaj wykorzystywanego czynnika chłodniczego. Zasadniczo, każdy fluorowany gaz cieplarniany posiada przypisany wskaźnik GWP, który – w pewnym uproszczeniu – mierzy jego potencjalny wpływ na efekt cieplarniany. Współczynnik GWP mnoży się przez ilość wykorzystywanego na co dzień czynnika chłodniczego (w kilogramach). Dzięki temu można otrzymać wartość CO2 w kilogramach równoważną wielkości emisji danego czynnika. W zależności od obliczonej w ten sposób wartości przyjmuje się maksymalne dopuszczalne wartości; po ich przekroczeniu niezbędna jest rejestracja pompy ciepła.

Przykładowo, w przypadku pomp ciepła typu split stosuje się limit wartości równoważnej CO2 na poziomie wynoszącym 5 000 kg; po przekroczeniu tego poziomu wymaga się rejestracji. Z kolei w odniesieniu do pomp ciepła monoblok próg ten jest dwukrotnie wyższy.

W jaki sposób możemy sprawdzić, ile wynosi współczynnik GWP dla danego czynnika chłodniczego w pompie ciepła? Cóż, zadanie to nie należy do szczególnie trudnych; odpowiednie wartości jesteśmy w stanie odczytać z:

 • tabliczki znamionowej, która tradycyjnie znajduje się na urządzeniu,
 • dokumentacji technicznej, którą dołącza do danego urządzenia producent pompy ciepła.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ w przypadku niektórych popularnych płynów stosuje się uśrednione, standaryzowane wartości współczynnika GWP. Poniżej przedstawiamy Ci niektóre spośród nich:

 • R32 (675),
 • R410A (2,088),
 • R407C (1,774).

Korzystanie z pompy ciepła a obowiązek rejestracyjny – jak go wypełnić?

Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak wygląda rejestracja pompy ciepła, mamy dla Ciebie dobrą informację – nie jest to trudne zadanie. Całość wykonuje się za pośrednictwem strony internetowej centralnego rejestru operatorów (link: http://www.cro.ichp.pl).

Na tym etapie trzeba pamiętać o terminach:

 • w przypadku pomp typu split rejestracji należy dokonać nie później niż w ciągu piętnastu dni od momentu uruchomienia pompy,
 • w odniesieniu do pomp monoblokowych termin ten jest znacznie krótszy i wynosi jedynie 5 dni od momentu zakupu.

To bardzo ważne, ponieważ co do zasady odpowiedzialność za prawidłową i terminową rejestrację urządzenia spoczywa na użytkowniku pompy. Co więcej, zaniedbanie tego obowiązku może wiązać się z konsekwencjami finansowymi… a tego chcemy przecież uniknąć, prawda?

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz